Genz Kød A/S - Slagtehusgade 46 - 1715 København V